Tepelná čerpadla - Země-voda

K provozu je potřeba realizace hlubinných vrtů nebo plošných kolektorů.

Tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě. Odebírají teplo ze zahrady (plastové hadice, které jsou plošně uloženy pod povrchem, jsou naplněny nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem).

Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody, ve srovnání s klasickými systémy na fosilní paliva, snížit až o 80 %.

Více o tepelných čerpadlech - země-voda zde.

Aktuality

Kotlíkové dotace

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete v průběhu letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Program prioritně zvýhodňuje obnovitelné a bezemisní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, a navíc podporuje další technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. Součástí financování jsou i nenáročná opatření, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady.

Kontaktujte nás

jednatel

Ing. Martin Babinec
- jednatel společnosti

home Zengrova 480/27
703 00 Ostrava – Vítkovice
telefon +420 725 466 477
email martinbabinec@sporim-energii.cz